Recyklácia odpadu – vyrábame hadov z papierových roliek v ŠKD na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

412x
02. Jún 2019
Recyklácia odpadu na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove
Žiaci ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 
 
Recyklácia je spracovanie už použitého materiálu na „nový“, ktorý sa dá opätovne použiť – šetria sa pritom prírodné zdroje, znižuje sa vynaložená energia a zamedzuje sa tak znečisteniu prostredia, v ktorom žijeme.
 
Odpadom nazývame všetko to, čo už nepotrebujeme, čo je zbytočné, čoho sa chceme zbaviť a čo mám už poslúžilo. To, čo je pre niekoho odpadom, môžeme ešte my deti pri svojej činnosti aktívne využiť ako hodnotový zdroj.
 
Organický odpad, papier, sklo, plasty, kovy, textil i nebezpečné materiály predstavujú odpad. Mnoho z týchto materiálov (bez organického a nebezpečného odpadu) môžeme využiť aj pri tvorivej práci s deťmi v Školskom klube (ďalej len „ŠKD‟) pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove.
 
Mesiac apríl je každoročne venovaný Mesiacu lesov. Les predstavuje prírodu, kyslík, relax, pokoj, oddych, život na Zemi... Všetko to mám poskytuje les a jeho krásy. Zo stromov sa však vyrába aj papier, ktorý má všestranné využitie. Na prelome mesiacov apríl-máj sme sa s deťmi v našom ŠKD venovali aktívnemu spracovaniu odpadových surovín.
 
Deti si mali za úlohu doniesť z domu plastové fľaše, alebo rolky z toaletného papiera. Pýtate sa: „Načo to všetko?‟ Snažili sme sa tento, ako by to možno nazvalo veľa ľudí, „odpad‟ pretvoriť na niečo, čo by nám skrášlilo prostredie v ktorom sa denne pohybujeme. Deti si vybrali svoje pomôcky a rozdelili sme sa do skupín. Každá skupina si vymyslela svoj názov, ako sa bude volať. Deti si vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce.
 
Tvorili hadov z papierových roliek, keďže plastových fliaš bolo akosi pomenej, tie využijeme pri inej činnosti. Na splnenie úlohy mali časový limit. Rolky maľovali farbami, oblepovali, skrášľovali. Skrátka svojimi rukami vyrobili zaujímavé papierové hady, ktoré, veríme, budú skrášľovať priestory našej školy pár týždňov.
 
Pritom sa niečo o hadoch aj dozvedeli. Hadí jed nie je iba nebezpečný, ale vyrábajú sa z neho lieky, ktoré môžu ľuďom mnohokrát zachrániť život. Hady sú plaché živočíchy a ľudí sa boja. Zaútočia iba vtedy, ak sa cítia v nebezpečenstve. Práca deťom išla pekne od ruky. Družstvá stihli splniť úlohu v časovom limite.
 
Ozaj ich nadšenie a kreativita predčili všetky očakávania. Aktivita bola umocnená veľkým potleskom a sladkou odmenou. Veríme, že sme spríjemnili toto popoludnie a ukázali, že aj takto sa dá využiť a recyklovať odpadový materiál. Takto prispejeme k záchrane čo i len jedného stromu, ktorý nám slúži pre ďalší život.
(20:24, L. Mačejová)
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
30273
09:00 19.10.2019
Štefan Pillár: Digitálna ...
30534
09:00 19.10.2019
Hráme spolu v manželstve ...
30273
09:00 20.10.2019
Štefan Pillár: Digitálna ...
30207
19:00 20.10.2019
Jozef Holly Band & Strin ...
30534
09:00 21.10.2019
Hráme spolu v manželstve ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.