Intelektovo nadaní žiaci zo ZŠ na Komenského ulici prezentovali svoje práce

863x
28. November 2018
Prezentácia ročníkových prác
Videoreportáž 
 
V Poľsko-slovenskom dome sa stretli žiaci z tried pre intelektovo-nadaných žiakov zo Základnej školy na Komenského ulici, aby spoločne prezentovali svoje záverečné práce. Tie si na prezentáciu pred verejnosťou pripravili dvaja tretiaci, dvaja siedmaci a dvaja ôsmaci.
 
„Máme tu žiakov tretiakov, ale prezentujú sa vždy s prácou, ktorú mali minulý školský rok. Čiže tretiaci majú druhácku, siedmaci šiestackú prezentáciu a terajší ôsmaci majú siedmackú prezentáciu na určitú tému. Tí malí, bývalí druháci, tí mali spoločnú ročníkovú tému, to bol vesmír. Každý z nich si vybral jednu planétu, ktorú potom spracoval, aj za pomoci rodičov si urobil 3D model, k tomu aj powepointovu prezentáciu a ukázal ostatným, čo sa naučil,“ prezradila zástupkyňa riaditeľa Mária Peláková.
 
Žiaci druhého stupňa si volia vlastné témy, podľa okruhu ich záujmu. Na téme pracujú počas celého školského roka a výstupy z nich sú rôzne – prezentácie, výskumy, zbierky či 3D modely. Koncoročné práce hodnotí odborná komisia. Dvaja najlepší z každého ročníka reprezentujú školu na finálovej prezentácii.
 
Základná škola na Komenského ulici v Bardejove má momentálne tri triedy pre intelekovo-nadaných žiakov.
 
 
Žiaci prezentovali svoje práce
 
„Na prvom stupni je počet žiakov v triede 8-12, v treťom ročníku máme 11 žiakov. Na druhom stupni je to 12-18, a máme po 14 žiakov,“ uviedol Ján Mika, riaditeľ školy.
 
Žiaci, ktorí sa chcú dostať do intelektovo-nadaných tried, musia byť odporúčaný cez Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Počet v každej triede je obmedzený aj kvôli tomu, že učiteľ sa žiakom venuje individuálne. Učivo je rovnaké ako v bežných triedach, no ide do hĺbky a je rozšírené. Na druhom stupni je to už odlíšené podľa záujmu žiakov.
 
A ako sa žiaci dostanú do triedy pre intelektovo-nadaných žiakov?
 
„Na základe žiadosti rodiča. Deti potom absolvujú testy na psychologickej poradni, v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva v Bardejove. No a na základe výsledku, keď musia mať IQ 6 ročné deti vyššie ako 130, tak na základe toho sa dostanú do takejto triedy. Vždy musí byť rodič, ktorý dá takýto podnet, ktorý chce, aby dieťa navštevovalo takúto triedu a vždy je to pre tieto deti veľmi dobré, pretože obyčajne v 1. ročníku vedia tieto deti čítať, počítajú do 100, ovládajú aj záporné čísla a v bežnej triede prváckej sa obyčajne nudia. Čiže takéto triedy im dávajú šancu vzdelávať sa na vlastnej úrovni,“ doplnila M. Peláková.
(17:33, M. Baranová)
 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
28004
09:00 21.05.2019
Výstava grafických prác
28184
09:00 21.05.2019
Výstava maturitných prác ...
28184
09:00 22.05.2019
Výstava maturitných prác ...
28004
09:00 22.05.2019
Výstava grafických prác
28004
09:00 23.05.2019
Výstava grafických prác
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.