Európsky deň jazykov na ZŠ na Komenského ulici v Bardejove

802x
12. Október 2018
Európsky deň jazykov 2018 na 1. stupni
ZŠ na Komenského ulici ožila cudzími jazykmi 
 
Európsky deň jazykov, vyhlásený Radou Európy, už od roku 2001 poukazuje na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov a zároveň podporuje viacjazyčnosť, jazykovú a kultúrnu rozmanitosť i interkultúrne porozumenie.
 
Touto aktivitou už tradične 26. septembra ožíva aj naša škola, teda ZŠ na Komenského 23 v Bardejove. Aby si žiaci prvého stupňa uvedomili jazyk v kontexte konkrétnej krajiny, nielen ako vyučovací predmet, zorganizovali sme pre ne popoludnie, kde tímovo spracovávali informácie o krajine aj o cudzom jazyku, vyučovanom na 1. stupni našej školy.
 
Vybraní žiaci anglického jazyka pracovali v troch tímoch, štvrtý tím zastupovali francúzštinári, ktorých jazyku sa darí najmä vďaka prístupu a metódam pani učiteľky Mgr. Anny Fabiánovej.
 
Úlohou žiakov bolo vyhľadať a zaznamenať informácie o anglickom a francúzskom jazyku z pohľadu základných údajov o krajine i spracovať okruhy určenej slovnej zásoby ilustračne i popisom.
 
Pozrite si fotogalériu:
 
Žiaci svojou kooperáciou postupne vypracovali plagáty, ktoré už budú slúžiť na propagáciu jazyka i uvedomenie si ich významu v dnešnom svete. Potvrdili, že základy jazyka im nie sú cudzie a s neznámymi informáciami si vedia pomôcť slovníkmi i internetom.
 
Popritom obdivuhodne kooperovali a napomáhali si v rovnocenných skupinách. Keďže aj v tomto prípade ide o medzinárodný projekt eTwinning, súbežne s nami na svojich plagátoch pracovali aj žiaci zo školy Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano v Portugalsku.
 
Nuž, prajeme všetkým, nech je pre ne cudzí jazyk nielen nástrojom dorozumievania, ale aj prostriedkom spoznávania iných kultúr, ktoré sú rozvojom medziľudskej tolerancie hlavným pilierom dosiahnutia cieľov multikultúrnej výchovy.
(9:57, A. Tribusová, PK CJ na primárnom stupni vzdelávania, ZŠ Komenského)
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
28788
09:00 21.06.2019
Priadky
28538
09:00 21.06.2019
Ľudová architektúra vo f ...
28539
09:00 21.06.2019
Hľadanie alebo prerozprá ...
28324
09:00 21.06.2019
8. streetartové sympóziu ...
28780
14:00 21.06.2019
3. ročník Offroad Richvald
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.