K rozvoju mesta môžeme prispieť všetci

3839x
07. Október 2018
Tento článok vyšiel v novinách AHOJ BARDEJOVÍZIE 
Nápady, skúsenosti, rozumná voľba pre naše mesto
 
O post primátora v nadchádzajúcich ko­munálnych voľbách zabojuje aj Bardejovčan Juraj Bochňa. Svoju kandidatúru ohlásil pred prítomnými médiami ako reakciu na veľký ohlas, ktorý sa vzniesol po minuloročných voľbách do samosprávnych krajov.
 
„Robím tak po zrelej úvahe a so všetkou pokorou, pretože si uvedomujem závažnosť svojho rozhodnutia a zodpovednosť, ktorá súvisí s výkonom takejto funkcie.
 
Pozitívne reakcie Bardejovčanov na moju kandidatúru ma presvedčili o tom, že je to správny krok a Bardejov naozaj potrebu­je nový impulz,“ rozrozprával sa na začiatok Juraj Bochňa, ktorý v komunálnej politike pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva v Bardejove i poslanec Prešovského sa­mosprávneho kraja.
 
„Chcel by som nášmu mestu ponúknuť svo­je schopnosti, ktoré som nadobudol počas uplynulých rokov nie len v komunálnej sa­mospráve, ale aj možnosti, ktoré mám ako poslanec Prešovského samosprávneho kraja, ktoré vďaka veľmi korektným vzťahom s jeho vedením dokážeme pretaviť v reálne a zmysluplné riešenia. Do vedenia samosprávy by som však veľmi rád vniesol namiesto politiky viac dialógu s obyvateľmi,“ hovorí.
 
Víziou napredovania Bardejova je samosprá­va, ktorá má jasnú stratégiu rozvoja, ktorej sa pridržiava a navrhované riešenia, ktoré budú realizované až po odkomunikovaní s verejnosťou a jej stotožnení sa s návrhom.
 
Základom je, aby platili jasné a zrozumiteľné pravidlá, ktoré platia pre každého rovnako. „Kde primátor každý polrok usporiada verejné stretnutie s ľuďmi a vypočuje si ich názor a dokáže pružne reagovať na ich požiadavky, a najmä - vie sa ich aj zastať v situáciách, kedy v ňom hľadajú oporu.“
 
Aby mestské podniky dokázali vyrábať svo­je produkty
 
V nasledujúcom období čaká mesto viacero výziev, na ktoré bude musieť reagovať.
 
„Veľmi si želám, aby naše mestské podniky dokázali vyrábať svoje produkty. Zabez­pečíme tak prácu nie len odborným zamest­nancom, ale aj dlhodobo nezamestnaným.
 
Zároveň takto dokážeme mnohé rekonštruk­cie v meste riešiť vlastnými silami. Práca pre sociálne slabších obyvateľov bude pod­mienená dochádzkou ich detí do školy, s čím súvisí lepšia komunikácia medzi oddeleniami mestského úradu a školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Bardejova. Tento systém funguje vo viacerých samosprávach a ukazuje sa, že má zmysel.
 
Investície z grantov Európskej únie by sme mali smerovať najmä do technického vybavenia mesta, aby sme aj po skončení možnosti čerpať eurofondy mohli svojpomoc­ne rekonštruovať a udržiavať nie len chod­níky a budovy, ale aj športoviská, či verejnú zeleň,“ pokračuje riaditeľ Hornošarišského osvetového strediska a pokračuje.
 
Postaviť nájomné byty
 
V Bardejove je množstvo šikovných ľudí a musíme im dať príležitosť. K rozvoju mes­ta môžeme prispieť všetci. Súrne potrebu­jeme vystavať nájomné byty, inak nám ľudia v meste neostanú, pretože nemajú kde. S tým súvisí územné plánovanie, aby sa Bardejov mohol rozvíjať zmysluplne. Nedotiahnutá protipovodňová ochrana, ktorú musíme veľmi citlivo premyslieť a podľa mňa skôr začať komunikovať s obcami nad Bardejovom o rieše­niach, ako tu stavať megalomanské stavby.
 
Vyriešiť problém s parkovaním a s chodník­mi
 
Verejná doprava, či nakladanie s odpadom, kde treba rozumne motivovať obyvateľov mesta na separovanie a najmä – sprehľadniť, kto reálne platí a kto nie za vyvážanie odpadu. Musíme vyriešiť problém s parkovaním, pre­tože mesto sa nedá nafúknuť a nemyslím si, že by sme donekonečna mali ukrajovať z verejnej zelene a tiež dostavať chodníky na nebezpečných miestach. Potrebujeme zreformovať mestskú políciu a rozšíriť jej kom­petencie.
 
A napokon - veľmi si želám, aby sme v Barde­jove postavili aj v spolupráci s Prešovským sa­mosprávnym krajom dôstojný kultúrny dom a efektívne propagovali kultúrne a vzdelávacie podujatia v meste.
 
Vo viacerých službách máme voči obyvateľom čo doháňať, problémy sú však na to, aby sa riešili. Všetky moje ciele ako kandidáta na tento post nájdete na letáčikoch, alebo na stránke www.bochna.sk.
 
Rovnako stále platí aj poslanecké telefónne číslo, ktoré som zverejnil a ktoré je využívané na riešenie problémov v regióne,“ dodáva Juraj Bochňa.
(18:21, inzercia, NAB3-33) 
 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
29640
12:00 25.08.2019
Bardejovský jarmok 2019 ...
28425
11:30 28.08.2019
Polievka pomoci - august
29499
16:30 31.08.2019
Futbal: Partizán Bardejo ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.